درد زایمان دردى جسمانى است که فرایند فیزیولوژیک به حساب مى آید. این درد یکى از شدیدترین دردها است که مهم ترین و شایع ترین درد در سطح جامعه تلقى مى شود.
با توجه به این که روش هاى مختلفى اعم از دارویى و غیردارویى براى کاهش درد زایمان به کار گرفته شده است هنوز در ایران ترس از درد زایمان از مهم ترین علت هاى امتناع زنان از زایمان طبیعى است. این مسئله در کنار باورهاى نادرست روند زایمان از طرف دیگر آگاهى کم در رابطه با شیوه هاى مختلف کاهش درد زایمان باعث افزایش آمار سزارین انتخابى در کشور ما شده است.

 تاریخچه زایمان در آب
زایمان در آب از روش هاى علمى غیردارویى موفق کاهش درد زایمان است.
سابقه این نوع تسکین درد زایمان به سال ۱۸۰۳ در فرانسه برمى گردد. زمانى که یک زن پس از تحمل ۴۸ ساعت درد زایمان براى تسکین درد وارد وان آب گرم شد و ادامه زایمان آن قدر سریع و کم درد انجام گرفت که فرصت خروج از آب را پیدا نکرد و در همان جا نوزادش متولد شد. بعدها محقق روسى به نام ایگور چارکوفسکى روى زایمان در آب حیوانات مطالعه کرد.
سپس تحقیقاتش را گسترش داده و دخترش وتا در سال ۱۹۶۳ میلادى با وزن ۶۲/۲ پوند نارس در آب به دنیا آمد. در سال ۱۹۸۵ مرکز زایمان خانواده توسط دکتر مایکل روزنتال راه اندازى شد و فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد. هم اکنون در بسیارى از کشورهاى اروپایى و آمریکایى این روش به کار گرفته مى شود ولى در ایران به این مسئله به طور جدى پرداخته نشده است.
در حال حاضر زایمان در آب توسط دکتر على اخلاقى در قالب یک طرح پژوهشى در بیمارستان شهید اکبرآبادى در تهران از مرداد ماه سال ۱۳۸۳ انجام مى شود.

 تعریف زایمان در آب
دو واژه در این باره به کار گرفته مى شود:
۱- لیبر(درد زایمان) در آب:
زائو در مراحل قبل از زایمان در آب غوطه ور است و در زمان خروج جنین در خارج از آب قرار مى گیرد.
۲- زایمان در آب:
خروج جنین در آب انجام مى شود.
در واقع مادر تحت نظر پزشک زمانى که دهانه رحم به اندازه چهار تا پنج سانتى متر باز شده است (مرحله فعال زایمان)وارد آب مى شود. ورود به آب قبل از این زمان به دلیل اثرات تسکین دهنده زیاد آب ممکن است منجر به تاخیر مراحل بعدى زایمان شود. قابل ذکر است که تمام مراحل کنترل لیبر (قبل از زایمان) از قبیل کنترل قلب جنین و... با کیفیت و کمیت زایمان عادى انجام مى شود. وضعیت قرارگیرى
آب منجر به احساس سبکى و شناورى مادر مى شود در نتیجه تحرک و تغییر وضعیت براى مادر فراهم مى شود که به فعال بودن مادر در روند زایمان کمک مى کند. دکتر اخلاقى مى گوید: «ما اجازه مى دهیم مادر در آب وضعیت آزاد داشته باشد که عموماً مادران وضعیت چمباتمه زدن را به خود مى گیرند اما وضعیت هایى نظیر درازکشیده، نیمه نشسته و... نیز در مادران مشاهده مى شود.» دماى مناسب آب«بنابر اعتقاد اغلب پزشکان دماى مناسب آب ۳۶ تا ۵/۳۷ درجه سانتى گراد در نظر گرفته مى شود، که در مرحله اول زایمانى مى تواند تا ۴۰ درجه سانتى گراد نیز افزایش یابد ولى دماى بالاتر باعث بالارفتن زیاد از حد دماى بدن (هیپرترمى) و در نتیجه از دست رفتن آب بدن مادر و نوزاد مى شود.»

 استفاده از نوشیدنى
در این روش از مایعات داخل وریدى استفاده نمى شود. در نتیجه احتمال از دست رفتن مایعات بدن وجود دارد.«چون احتمال از دست دادن مایعات در طى مراحل مختلف زایمانى وجود دارد به دنبال آن ممکن است با کاهش حجم خون و در نتیجه پائین آمدن فشارخون مواجه شویم. بنابراین مایعات (حاوى گلوکز) با کنترل فشارخون به آنها داده مى شود. در صورت نیاز به اتاق عمل و سزارین از لوله گذارى داخل تراشه استفاده مى کنیم.»
برش اپى زیوتومى
در صورت نیاز به اپى زیوتومى-برش در پرینه ( میان دوراه) براى گشاد کردن کانال زایمانى- «اگر قوام واژن و پرینه براى زایمان نامناسب باشد مراحل لیبر (قبل از زایمان) داخل آب طى مى شود و در هنگام زایمان زائو از آب خارج شده برش اپى زیوتومى و زایمان خارج از آب انجام مى شود.»

 وضعیت تنفس نوزاد در آب
در دوران باردارى جنین داخل مایع آمنیونى است زایمان در آب محیطى نظیر دوران باردارى براى نوزاد فراهم مى کند. بنابراین تنفس نوزاد داخل آب مشابه دوران جنینى مهار است و خطر ورود آب به داخل ریه ها (آسپیراسیون) وجود ندارد. در حالى که تماس نوزاد با هوا و تغییر دما باعث شروع تنفس نوزاد مى شود. از این زمان به بعد نوزاد داخل آب قرار نگرفته و بلافاصله از آب خارج مى شود.
در رابطه با عوامل مهارکننده تنفس در زیر آب :
۱- جنین در رحم از طریق جفت و بندناف اکسیژن رسانى مى شود. حرکات ریتمیک تنفسى جنین توسط دیافراگم و عضلات بین دنده اى است که بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از شروع درد زایمان، سطح پروستاگلاندین E2 آزادشده از جفت افزایش یافته و منجر به آهسته یا متوقف شدن حرکات تنفس جنین مى شود. یعنى در زمان زایمان عضلات تنفسى جنین فعال نیستند.
2-اختلاف دما یک عامل مهم دیگر است زمانى که جنین از مایع آمنیونى مادر به مایع با همان دما وارد مى شود نوزاد تغییرى را دریافت نکرده و بنابراین تنفس او شروع نمى شود یعنى خود اختلاف دما مى تواند به عنوان آغازگر تنفس مطرح شود.
۳-آب یک مایع هیپوتونیک(فشار اسمزى آن کم است )در حالى که مایع ششى جنین یک محلول هیپرتونیک (داراى فشار اسمزى بالا)است. محلول هیپرتونیک به علت دانسیته بیشتر مانع ورود مایع هیپوتونیک مى شود.
4- «رفلکس اتونومیک» یا «رفلکس غوطه ورى در آب پستانداران» در بدو تولد به وجود آمده و تا ۶ تا ۸ ماهگى ادامه دارد. این رفلکس با جوانه هاى چشایى حنجره ارتباط دارد. هنگامى که محلول به این جوانه ها در حنجره برخورد مى کند.دریچه گلوت خودبه خود بسته شده و بنابراین محلول بلعیده مى شود، ولى وارد ناى و ریه ها نمى شود.»
نوزاد هنگام تولد در آب چشم هاى باز دارد با آرامش و به طور شیطنت آمیزى دست ها و پاهاى خود را در آب تکان داده و به جلو حرکت مى کند. نوزاد در آب با سادگى بیشترى بدن مادر را ترک مى کند. اندام هایش به آسانى از هم باز مى شوند. نور و صدایى که در زیر آب دریافت مى کند ملایم تر است. تماس پوست مادر با پوست نوزاد ملایم تر است
 .

 خروج جفت
مرحله سوم زایمان (خروج جفت) به دلیل احتمال عوارضى نظیر آمبولى در خارج از آب انجام مى گیرد. در حالى که تاکنون مطالعات خطرى را نشان نداده اند.

 پیگیرى مادران
زائو با دریافت آنتى بیوتیک و در صورت نیاز مسکن دوازده تا بیست و چهار ساعت پس از زایمان ترخیص مى شود. چهل و هشت ساعت بعد از زایمان و بیست و هشت روز بعد با تماس تلفنى کنترل مى شوند. روز دهم با مراجعه حضورى فرد، مادر از لحاظ خونریزى، عفونت، مسایل شیردهى و... بررسى مى شود.

 احتمال عفونت براى مادر و نوزاد
برطبق مطالعات تاکنون افزایش خطر عفونت با این روش گزارش نشده است. با استفاده از وان یکباره مصرف یا مواد ضد عفونى کننده وان، استفاده از آب گرم جدید براى هر مادر، آنتى بادى هاى نوزادى مشابه آنتى بادى هاى مادرى، همچنین حرکت روبه خارج نوزاد در کانال زایمانى شانس ایجاد عفونت کمتر مى شود. در بیمارستان شهید اکبر آبادى براى هر بیمار یک بار آب وان عوض مى شود و طى سه مرحله وان با ماده ضد عفونى کننده دکونکس شست وشو داده مى شود.

 مزایا براى مادر
الف- فیزیولوژیک

کاهش چشمگیر درد- افزایش قطر لگنى- افزایش انقباضات- افزایش اندورفین ها- افزایش اکسى توسین- افزایش گردش خون و اکسیژن رسانى- نرمى بافت پرینه و نیاز کمتر به اپى زیوتومى- کاهش فشار خون- افزایش متابولیسم بافتى- کاهش آدرنالین و نور آدرنالین- کاهش تحریکات حسى- کاهش استفاده از آرام بخش ها- افزایش دماى محیطى پوست و عضله- افزایش آستانه درد- کاهش پارگى و صدمات کانال زایمانى- کاهش طول مدت مرحله اول زایمان- توانایى نگهدارى انرژى مادر براى مرحله دوم زایمان- کاهش چشمگیر طول مدت زایمان- پیشرفت سریع باز شدن دهانه رحم- ایجاد شرایط بهتر براى بیماران مبتلا به آسم- متوقف ساختن انقباضات لیبر کاذب.
ب- روان شناختى.
احساس سبک وزنى، شناورى و توانایى تحرک بیشتر- تجربه مثبت از زایمان افزایش قدرت تسلط بر خویش- مشارکت فعال در روند زایمان- کاهش ترس و خشم و اضطراب- افزایش سطح خود آگاهى و هوشیارى در حین زایمان- افزایش حس پذیرش نوزاد- اثرات آرام بخش، اطمینان بخش و لذت بخش آب- افزایش ارتباط متقابل مادر و کودک- توانایى بالاتر تمرکز در آب- عدم استفاده از آمپول هاى فشار و دارو هاى مخدر.

 مزایا براى نوزاد
ورود ملایم تر و آسان تر نوزاد به محیط خارج از رحم- کاهش ضربه و تروما- افزایش جریان خون نوزاد به علت جریان خون بهتر مادر- عدم نیاز به تحریک هاى تهاجمى جهت شروع تنفس- مشکلات کمتر در استفاده از شیر مادر.

 ممنوعیت هاى انجام زایمان در آب
۱- زایمان هاى قبل از ترم
۲- پارگى کیسه آمنیون بیش از ۲۴ ساعت
۳- مادر مبتلا به هپاتیت B و C و یا ایدز
۴- دوقلویى و سزارین قبلى
۵- وضعیت بریچ (باسن نوزاد ابتدا خارج مى شود)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 23:19  توسط ترانه | 

هر شاخه از موی سر انسان دارای یک سیکل رشدی می باشد که به طور ژنتیکی برای آن طراحی شده و این سیکل شامل رشد، پیری و ریزش است به طور متوسط روزانه 50 تا 100 مو میریزد البته در افراد مختلف متفاوت است همچنان که یک مو میریزد موی جدید جای آن را می گیرد. مشکل زمانی آغاز میشود که موهای ریزش یافته بیشتر و سریع تر از موهای رویش یافته جدید باشد و یا رشد موهای جدید ضعیف شود در این حالت بعد از مدتی از تعداد کل موها کاسته شده و فرد متوجه کاهش حجم موهایش می شود . این علت اصلی ریزش مو می باشد عوامل مختلفی می توانند روی سیکل رشد مو اثر کنند و باعث ریزش موقت و یا دائمی شوند.استرس میتواند عامل مهمی ریزش مومحسوب شود. به طور طبیعی 10-5 % از موهای سر در مرحله استراحت به سر میبرند یک استرس شدید باعث میشود درصد زیادی از موها در یک زمان وارد مرحله تلوژن شوند و رشدشان متوقف میشود.چند ماه بعد از استرس وارد شده موهای در حال استراحت دچار ریزش شده و این ریزش به حدی شدید میباشد که باعث نگرانی فرد میشوداین استرس میتواند شامل: یک ضربه روحی ناگهانی (مرگ یکی از نزدیکان ، از دست دادن شغل ، جدایی) یا بیماری (تب شدید، عفونت، آنفلوآنزاو...) یا خستگی شدید ناشی از کار زیاد .

 داشتن جراحی
چون این حادثه چند ماه قبل اتفاق افتاده فرد ریزش موی خود را به آن نسبت نمی دهد این یک شرایط موقتی میباشد و طی چند ماه موهای جدید با سیکل طبیعی شروع به رشد میکنند ودر سیکل آینده درصد زیادی از موها وارد مرحله استراحت نمی شوند .

 تغذیه نامناسب
بعد از مدتی تغذیه نامناسب بدن با کمبود ویتامین ، پروتئین و آهن مواجه شده و هر کدام از این کمبودها میتوانند باعث ریزش شدید مو شوندالبته اثر آنها میتوانند موقت باشند و در صورتی که کمبودها اصلاح شوند ریزش مو طبیعی میشود.

 اناژن افلوویوم یا ریزش ناگهانی
آناژن افلوویوم شرایطی است که درصد زیادی از موهای در حال رشدبه طور ناگهانی ریزش پیدا میکنند. شیمی درمانی و رادیو تراپی در درمان سرطان عامل پر قدرتی است که باعث توقف فاز رشد و ریزش مو میشود .شیمی درمانی و رادیو تراپی روی سلولهایی از بدن که به سرعت تقسیم میشوند مثل سلولهای سرطانی اثر کرده و باعث از بین رفتن آنها میشودمتاسفانه چون سلولهای ناحیه فولیکول موسرعت تقسیم بالایی دارند این داروها روی آنها هم اثر کرده و باعث از بین رفتن فولیکولها میشود. البته این حالت هم موقت بوده و چند ماه بعد از توقف شیمی درمانی موها شروع به رشد میکنند.

 فاکتورهای شیمیایی
مواد شیمیایی که در رنگ کردن موها ، فر کردن ، صاف کردن و دکلره استفاده میشوند میتوانند باعث خشک شدن و خورد شدن موها شده وریزش موقت ایجاد کنند در مواردی این ریزش موها دائم شده و موهای ریخته شده دوباره رشد نمیکنند.
 عدم تعادل هورمونها
به هم خوردن شرایط درونی و هورمونی بدن باعث ریزش موی شدید میشود این موارد شامل: دیابت کنترل نشده، بیماری تیروئید، کلیه ، کبد، لوپوس، سندرم تخمدان پلی کیستیک در این شرایط تا درمان کامل بیماری اصلی ریزش مو ادامه خواهد داشت.بنابراین یافتن علت اصلی ریزش مو مهمترین قدم در درمان آن میباشد.
 طاسی آندروژنتیک
معمولترین علت ریزش مو در آقایان عامل پر قدرت آندروژنتیک می باشد.همانگونه که از نام آن مشخص میباشد دو فاکتورمهم هورمون آندروژن و ژنتیک نقش اصلی را در این ریزش مو دارند .درخانمها هم این نوع ریزش مو ایجاد میشود ولی معمولا باعث نازک شدن مو وریزش منتشر در سر میشود. در آقایان بعد از بلوغ به دنبال آفزایش سطح هورمونهای آندروژنی نازک شدن موها و عقب رفتن موهای ناحیه پیشانی شروع میشود.
مردانی كه دچار ریزش موی سر نمی شوند، احتمالاً هورمون تستوسترون كمی دارند. هورمون مردانه تستوسترون دارای یك مشتقی بنام دی هیدروتستوسترون می باشد كه باعث طاسی سر می شود.
با افزایش سن، موی قسمت های جلو و وسط سر، نازك تر، روشن تر و كوتاه تر می شوند تا جائیكه به سختی می توان آنها را دید.
محلول 2 درصد مونوكسیدیل بنام (راگین)، جریان خون را به سمت موها افزایش داده و ریزش آنها را آهسته می كند، اگر چه باعث رویش موی جدید نمی شود.
داروی دیگر اسپیرونولاكتون است كه جلوی عمل هورمون های مردانه را كه باعث ریزش مو می شوند، می گیرد ولی اگر این دارو بصورت خوراكی مصرف شود باعث كاهش قدرت جنسی و عدم توانایی تولید مثل می شود. اما اگر بصورت محلول2 درصد در الكل برروی پوست سرمالیده شود، ریزش مو را كم می كند.
وقتیكه محلول راگین به همراه محلول اسپیرونولاكتون به پوست سر مالیده شود، بوی نا مطبوعی ایجاد می كند، در نتیجه نبایستی با هم مصرف شوند. برای جلوگیری از ایجاد این بوی بد، می توانید محلول راگین را صبح ومحلول2 درصد اسپیرونولاكتون ( محلول در الكل اتیلیك به همراه پروپیلن گلیسول) را شب هنگام به پوست سرتان بمالید.
ولی اداره غذا و دارو مصرف محلول اسپیرونولاكتون را برای درمان ریزش مو یا حفظ سلامت موها مجاز نمی داند، در نتیجه در حال حاضر فقط ازمحلول مونوكسیدیل ( راگین) برای درمان ریزش مو استفاده می شود.
مردان و زنان دو هورمون مردانه در بدن خود دارند: تستوسترون و دی هیدروتستوسترون.
تستوسترون برای توانایی جنسی لازم است و باعث ریزش مو نمی شود. ولی در داخل سلول های بدن، تستوسترون به دی هیدروتستوسترون تبدیل می شود كه باعث ریزش مو می شود.
داروی پروسكار (Proscar) كه برای درمان بزرگی پروستات تجویز می شود، مانع تشكیل دی هیدروتستوسترون می شود ولی تا حالا ثابت نشده است كه این دارو از ریزش مو در افراد جلوگیری می كند، به همین دلیل پزشكان در استفاده از آن تردید دارند.

 تستوسترون چه نقشی درایجاد طاسی مردانه دارد؟
هیچ شکی وجود ندارد که هورمون تستوسترون نقش مهمی در رشد ، نحوه پراکندگی موهای بدن دارد. در زمان بلوغ رشد موهای ثانویه در نواحی زیر بغل وشرمگاهی وهمچنین رشد مو در صورت آقایان و موهای کوتاه و نازکتر در بدنشان به دلیل افزایش هورمون مردانه تستوسترون می باشد.در سلولهای خاصی از بدن هورمون تستوسترون به هورمون قوی تر دی هیدرو تستسترون تبدیل میشود البته این کار توسط آنزیم 5- آلفا ردوکتاز انجام می شود . درمال پاپیلای فولیکول مو گیرنده های زیادی برای این هورمون دی هیدرو تستسترون داشته و این هورمون اثر مخرب برای فولیکولهای سر دارد و باعث ضعیف شدن آنها شده و موهای درآمده نازک تر به نظر میرسند تا اینکه دیگر مویی از آن فولیکول رشد نمی کند
 کوچک سازی یا مینیاتوری شدن
دی هیدرو تسترون از طریق کوتاه کردن سیکل رشد مو باعث میشود موی ضخیم در فولیکولهای حساس موی سر به موی کرکی و نازک تبدیل شود این کار باعث میشود یک فولیکول قبل از رسیدن به مرحله آخر رشد به طور زودرس وارد فاز استرحت شده و رشد بیشتر آن متوقف میشود.تصویر زیر یک فولیکول مویی که از نظر ژنتیکی حساس به آندروژن می باشد را نشان میدهد ازفاز آناژن به تلوژن رسیده و سپس وارد مرحله آناژن جدید شده در حالی که کوچکترو نازک تر و کمرنگ تراز قبل به نظر می رسد در صورتی که این سیکل رشد معیوب چند بار تکرار شود یک موی ضخیم به موی کرکی تبدیل شده و سرانجام دیگر موی قابل رویتی از این فولیکول رشد نخواهد کرد فولیکول مو مرده و طاسی کامل می شود این پدیده کوچک سازی یا مینیاتوری شدن مو نامیده میشود

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:22  توسط ترانه | 

بر اساس یافته های اخیر ، محققان مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم علوم پزشکی تهران ، مصرف آب آلبالو به عنوان منبع غنی آنتوسیانین در بهبود عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 موثر است .

مطالعه توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف تاثیر مصرف کنستانتره آب آلبالو به عنوان یک منبع غنی از آنتوسیانین ها بر سطح چربی و فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد .

این مطالعه به صورت نیمه تجربی روی 16 زن دیابتی نوع 2 انجام شد که روزانه 40 گرم کنستانتره آب آلبالو به مدت شش هفته دریافت کردند . در شروع و پایان مطالعه نیز وزن ، چربی خون ، سطح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک این افراد اندازه گیری شد . نتایج این برسی نشان می دهد که مصرف آب آلبالو به بهبود عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 کمک می کند ، لذا مصرف متعادل آن به بیماران دیابت نوع 2 توصیه می شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 23:28  توسط ترانه | 

یبوست نوعی بیماری محسوب می شود اما داروی بخصوصی ندارد و بیشتر بروز این

یماری به علت عادات اشتباه است ، می توان با اصلاح تغزیه به بهبود آن کمک کرد .

از راهکارهای مهم در رفع این بیماری می توان به چند نکته اشاره کرد :

آب مرکبات از قبیل پرتقال ، گریفروت ، لیموترش ، نارنگی و ... می توانند در بهبود این بیماری به شما کمک کند . تاثیر این مرکبات در دفع شما بسیار کمک ساز است . اگر این عادت را در خود پرورش دهید که هر روز صبح یک لیوان آب مرکبات بنوشید ، علاوه بر اینکه ویتامین بدنتان را تامین می کنید ، در طول روز نیز مشکل یبوسیت کمتری خواهید داشت .

خوردن آلو به رفع یبوسیت بسیار کمک می کند ، آلو را می توانید به صورت تازه یا خشک یا به صورت آب آلو مصرف کنید . آلو برای دفع مدفوع از بدنتان بسیار موثر است .

یکی از کارهایی که به هضم غذا کمک می کند ، ورزش است . شما می توانید با انجام حرکات ورزشی ، سوخت و ساز بدنتان را بالا ببرید و همین امر باعث هضم شدن سریع تر مواد غذایی در بدنتان و همچنین در دفع مواد کمک کند .

برای فعال کردن روده تنبل ، شکمتان را به آرامی و به طور منظم جمع کیند . همچنین برای رفتن به توالد وقت مناسبی را اختصاص دهید . استرس نیز موجب بروز یبوسیت می شود . برای تخلیه عادی مدفوع به ماهیچه های مختلفی نیاز است که باید برای عملکرد بهتر شل شوند ، بنابراین برای خارج شدن از توالت عجله نکنید .

نوشیدن مایعات را فراموش نکنید ، نوشیدن آب زیاد باعث می شود که مدفوع در رودها نرم تر و روان تر شود و دفع آن آسان تر ، پس حتما خوردن چندین لیوان آب را در برنامه روزانه خود بگنجانید .

وجود فیبر در غذاهای مصرفی در طول روز به بر طرف کردن یبوست کمک زیادی می کند ، بنابراین خوردن میوه ها و سبزی جات را فراموش نکنید .

مصرف گوشت قرمز را در سبد مصرفی روزانه خود کاهش دهید و بیشتر از غذاهای مایع مانند ( سوپ ) استفاده کنید .

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 23:38  توسط ترانه | 

یکی از بیماری های عمده افراد در جوامع کنونی فشار خون بالا است ، مسلما فشار خون بالا ارتباطی مستقیم با چاقی و اضافه وزن دارد . در مردان به ازای هر 10 درصد افزایش وزن ، فشار خون 6/6 میلیمتر جیوه بالاتر می رود

فشار خون بالا در اکثر افراد مبتلا علایمی ندارد اما این مشکل می تواند عامل آسیب حاد با مزمن به بخش های مختلف بدن شود . در مغز این مشکل به مویرگ های خونی آسیب می رساند . در نتیجه سکته مغزی بروز می کند . در چشم ها ، فشار خون بالا سبب آسیب به مویرگ های خونی و بروز اختلال بینایی و در کلیه ها نیز سبب ناراسایی کلیه می شود . ممکن است علایمی از قبیل سردرد ، دردهای قفسه سینه و تنگی نفس بروز کند . مواردی از پرفشاری که در حد مرزی است ، اغلب بدون درمان باقی می ماند . درمان غیر دارویی شامل کاهش نمک در رژیم غذایی ، ترک سیگار ، انجام ورزش منظم و استفاده از روش های شل کردن عضلات بدن و داروهای ضد فشار خون نیز ممکن است تجویز شود . غذاهای مفید ! موز ، زرد آلو ، انجیر ، گریپ فروت ، هلو ، انگور و آلو میوه هایی سرشار از پتاسیم است و سیب زمینی ، سیر ، کلم ، کدو سبز ، قارچ ، گوجه فرنگی ،سبزی جات و میوه ها . مرکبات از قبیل توت ها و سبزی های دارای برگ سبز منابع خوب ویتامین ( ث) هستند . دریافت کم این ویتامین با پرفشاری ارتباط دارد . گوشت و مرغ طبخ شده بدون نمک برای افراد دچار فشار خون توصیه می شود . سبزی های ریشه ای از قبیل سیب زمینی ، همچنین برنج ، ماکارونی و حیلم بدون نمک . دانه های کنجد و سبزی های برگ سبز ، منابع کم سدیم و تامین کننده کلسیم هستند . غذاهای مضر ! از مصرف سوسیس ، کالباس ، کنسرو گوشت ، برگرها و سایر فراورده های گوشتی به علت دارا بودن مقادیر بالای سدیم باید پرهیز کرد سبزی های کنسرو شده در آب نمک ، زیتون شور ، چیپس و سایر تنقلات شور نیز نباید مصرف شود . ماهی دودی یا کنسرو شده و تن ماهی سرشار از سدیم است . سس ها ، سوپ های آماده ، کنسرو لوبیا و سایر غذاهای آماده مصرف می تواند سبب تشدید بیماری شود . مصرف الکل با فشار خون بالا ارتباط دارد می تواند سبب تشدید بیماری شود . در طبخ به جای کره و روغن نباتی جامد بهتر است از روغن زیتون ، سویا و هسته انگور استفاده شود . مواد حاوی کافئین از قبیل قهوه ، چای ، نوشابه های کولا و شکلات عامل افزایش فشار خون است و باید در حد اعتدال مصرف شود .

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:50  توسط ترانه | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سلام به همه عزیزانی که وبلاگ کلینیک را می خوانند .
خوشحالم تونستم بلاخره این وبلاگ درست کنم . همیشه این فکر در سرم بود که همچین وبلاگی داشته باشم .
امیدوارم بتوانیم با کمک هم مطالب مفیدی بنویسیم و سهم کوچکی در ارتقاء فرهنگ بهداشت و سلامت داشته باشیم.
به امید روزی که هیچ انسانی احتیاج به پزشک نداشته باشد .

ترانه

نوشته های پیشین
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
بیماریهای پوستی
بیماریهای گوارشی
سکته
پیوندها
خاطره ها
یک عکس یک دنیا خاطره
سفره ساده
یاد لاله ها
قرآن فارسی
تاریخ ادبیات ایران
تاریخ معاصر
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM